U Dewind-Plast s.r.o. sú montáže tak isto dôležité ako kvalita okien a dverí. Nekvalitná montáž dokáže kvalitne vyrobený výrobok zásadne znefunkčniť. Preto montáž vybavujú autorizovaní zaškolení montážnici. V prípade záujmu si môžete okná a dvere namontovať aj svojpomocne, avšak takto prichádzate o záruky na prípadné vady výrobkov, ktoré vyplývajú z nesprávnej montáže.

Pred nástupom dodávateľa na montáž odoporúčame:
– pripraviť a odkontrolovať pri zameraní dohodnutú stavebnú pripravenosť,
– POZOR, dodržanie pri zameraní dohodnutej výšky konečnej podlahy je nesmierne dôležité, keďže krídlo vchodových dverí sa od konečnej podlahy pohybuje len 7 – 8mm vysoko,
– ku dňu montáže uvoľniť priestor pri oknách / stavebných otvoroch,
– uvoľniť prístupové cesty pre navezenie a vynosenie výrobkov,
– zaistiť dostupnosť elektrickej energie a vody,
– postarať sa o ochranu priestoru proti nečistotám a prachu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.